REFERENCE

Projekti podjetja Wisdom d.o.o., katerih vgradnja – montaža športnega poda je bila izvedena samostojno ali v sodelovanju kot podizvajalci.